ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
25/02/2019
Нови инвестиционни политики на УПФ, ППФ и ДПФ "Доверие"
Промените са във връзка с изменения и допълнения на КСО, касаещи инвестиционната дейност.
20/02/2019
Благотворителен мартенски базар в подкрепа на децата с увреждания се проведе в Бизнес-център „Доверие“
10/08/2018
"Ще получаваме минимум това, което сме внесли"
Даниела Петкова в сутрешния блок на Нова ТВ
16/04/2018
"Минималната втора пенсия - 48 лв., а не 30 лв."
Участие на г-жа Даниела Петкова в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV България
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 25.3.2019 г.: УПФ "Доверие" - 1.72060 лв.; ППФ "Доверие" - 1.74365 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.82190 лв.
25/02/2019
Нови инвестиционни политики на УПФ, ППФ и ДПФ "Доверие"


На основание член 175а, ал. 4 от КСО, ПОК „Доверие“ АД уведомява осигурените, в управляваните от нея фондове, лица за приети нови инвестиционни политики на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“, във връзка с изменения и допълнения на КСО, касаещи инвестиционната дейност.

Основните нови моменти в приетите политики са:

  1.  Добавяне на изискване за документиране на взетите инвестиционни решения.
  2. Актуализиране на препратки към новите наредби.
  3. Добавяне на предвидените мерки за предотвратяване на конфликт на интереси.
  4. Добавяне на правила относно инвестиране в алтернативни инвестиционни схеми, инвестиционни имоти и репо и обратни репо сделки.
  5. В частта за риска са отразени промените заложени в новите правила за риска по чл. 179в, ал. 1 от КСО поради промени в нормативната уредба.
  6. Променен е срокът на актуализиране на инвестиционната политика от три на една година.
  7. В приложение № 1 са добавени описания на някои нови финансови инструменти.
  8. В приложение № 2 са актуализирани разрешените финансови инструменти и законовите лимити.
  9. В приложение № 3 са добавени лимити за новите финансови инструменти, а за старите някои са променени.

Пълният текст на новите инвестиционни политики можете да намерите на сайта на ПОК „Доверие“ АД на адрес: https://www.poc-doverie.bg/?cid=61 Studiо ITTI
Web Based Solutions