ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
08/12/2017
ПОК „Доверие“ подкрепи петото издание на конкурса „Любим учител“
30/11/2017
ПОК „Доверие“ подкрепя шестото издание на престижния INVESTOR Finance Forum
06/10/2017
Очакванията на бизнеса за новите назначения в Комисията за финансов надзор
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg TV България
20/09/2017
"По-високи такси за КФН са приемливи само, ако регулаторът е независим"
Даниела Петкова пред Дарик радио
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 15.12.2017 г.: УПФ "Доверие" - 1.74895 лв.; ППФ "Доверие" - 1.79033 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.85824 лв.
Избрано от медиите
31/01/2009
Вложенията за старини не са бързо забогатяване
Не ми е известно да е фалирал фонд, основан на диференцираните вноски, каквито са нашите, твърди главната изпълнителна директорка на Пенсионно-осигурителна компания ,,Доверие" пред в-к "Дума"
 

Госпожо Петкова, наскоро Комисията по финансов контрол изнесе данни за отрицателна доходност в допълнителните пенсионни фондове. Един неприятен факт за вложителите, но и за осигурителите, за доверието, което трябва да свързва двете страни. Вашият коментар като шеф на пенсионен фонд и зам.-председател на Асоциацията на лицензираните доброволни пенсионно-осигорителни дружества у нас?

- Фундаментално има два принципа, които могат да стоят в основата на допълнителното пенсионно осигуряване - единият е на диференцираните вноски, другият - на диференцираните пенсии. У нас то е основано на диференцираните вноски. Това е важно да се знае, особено напоследък във връзка с резултатите на пенсионните фондове, повлияни от глобалната финансова криза. Започна често да се задава въпросът: сега какво ще стане с парите от пенсионните фондове? Важно е да се знае, че поради начина, по който са регламентирани пенсионните фондове в България, те не могат да фалират и всички пари в тях да се стопят. Вероятността е теоретична и може да се сбъдне само ако преди това всички други фалират, включително държавата, а и не само нашата, но и други държави. Отрицателната доходност за 2008-а е безспорно смущаващо обстоятелство, но всички сме категорични, че в рамките на дългосрочния хоризонт на пенсионното осигуряване доходността ще се възстанови. Най-чувствителни към нивата на доходността за 2008 г. са клиентите на доброволните фондове - за съжаление някои от тях загубиха самообладание, изтеглиха парите си и така загубиха възможността да възстановят загубите от 2008 г. За пазара като цяло броят на отказалите се да се осигуряват пенсионно не е значителен, защото в доброволните пенсионни фондове са осигурени около 600 хиляди души от общо над 3 милиона вложители във всички пенсионни фондове у нас. По мое мнение не повече от 50-60 хиляди души са пристъпили към теглене на парите.

 

Очертайте разликата между споменатите два принципа.

- Ако някой някога е чувал да фалира пенсионен фонд, то това е бил фонд, който е работил на принципа на диференцираните пенсии или професионална схема на работодател. Не ми е известно някога някъде да е фалирал фонд, основан на принципа на диференцираните    вноски. Така е, защото тези, които работят на принципа на диференцираната вноска, договарят с клиента си единствено размера на вноската, която той плаща, като ангажиментът на фонда е, когато клиентът получи право да се пенсионира, да му се изчисли такъв размер на пенсията, който отговаря на размера на натрупаната сума в индивидуалната му партида. При диференцираните пенсии, когато фондът се договаря с клиента, се уговаря не размерът на вноската, а на бъдещата пенсия, която фондът ще изплаща някога в бъдеще на вложителя. Оттам нататък няма значение какво се е случвало през тези години и каква е била доходността - фондът има ангажимент да изплати вече уговорената в миналото пенсия. Обикновено в тези случаи размерът на пенсията се договаря като процент от заплатата. Такива схеми в България няма, за щастие. В период на криза, както е в момента, отраженията, на която никой не може да предвиди предварително, тези фондове имат изключителни затруднения, защото събират огромни задължения, които е възможно да не могат да покрият. Ето защо в международен мащаб в момента има тенденция да се преминава от диференцирани пенсии към диференцирани вноски, както е в България.

 

При този вариант няма ли рискове за вложителите?

- При фондовете с диференцирани вноски рискът за вложителя е доходността да е отрицателна, което намалява размера на натрупаната сума в индивидуалната му партида, а оттам - и размера на пенсията му. Този риск обаче за целия период на осигуряване е малък, защото няма кризи, които продължават по 30-40 години, колкото години работи обикновено човек. В рамките на такъв дълъг период временните отрицателни доходности се изглаждат. Рискът е силно намален и защото парите на пенсионните фондове са инвестирани в различни неща - държавни ценни книжа, банкови депозити, акции, облигации, недвижими имоти и т.н. Даже теоретично не може да се окаже, че всички тези пари някак си ще изчезнат. Единственото, което може да се случи, е временно печалбите, които те носят, да са по-ниски, както стана през 2008 г. Ако трябва да продължа с примерите, мога да спомена за банковите депозити като един от видовете инвестиции, които правим. Съгласно закона 25 на сто от активите можем да вложим в депозит в банка, но ни е забранено всички 25 процента да вложим само в една банка. Длъжни сме да ги вложим в няколко различни банки. Как могат да се загубят тези пари? Ако фалират всички банки, в които пенсионните фондове имат вложени пари. Друг инструмент, най-рисковият възможен примерно, актуален за 2008 г. защото даде много загуби, са акциите на българската фондова борса. Често ни се налага да обясняваме, че отчетените през 2008 г. загуби от този вид инвестиция са счетоводни, защото това са акции на български фирми, които въпреки всичко са си на мястото - работят, правят печалби. Проблем би имало, ако всички фирми, в които пенсионните фондове държат акции, по някакъв начин фалират. Но да фалират всички фирми... Това означава да фалира икономиката, да фалира държавата. Няма такива данни. Пенсионните фондове имат инвестирани пари и в държавни ценни книжа - и в България, и в други държави от ЕС. Доходността от тях може да е ниска, но пари в държавни ценни книжа могат да се загубят, ако държавата фалира. Другите инвестиции са в недвижими имоти - цените могат да отидат нагоре или надолу, но това са земи, сгради, парите също не могат да бъдат загубени. Категорично мога да кажа, че нямаме причини, говоря и от името на моите колеги, да чувстваме вина, че не сме направили максималното. В такова време успехът или неуспехът се мерят с това доколко сме успели да минимализираме ефекта от кризата. В момента събираме данни за това, което са постигнали другите пенсионни фондове по света - нещата изглеждат много по-зле, отколкото в България.

 

Опасявате ли се, че масово ще почнат да си теглят парите хората?

- Не се опасявам, защото от задължителните фондове нямат право да ги теглят, а те са преобладаващата част от клиентите на пазара. От гледна точка на клиентите може да не звучи добре, че нямат право да ги теглят, но ние като експерти знаем, че това е по-доброто за тях, защото, ако ги обхване паниката и ги изтеглят сега, наистина ще загубят "много, и то не просто счетоводно, но съвсем реално, а сега законът ги предпазва. На клиентите на доброволните фондове обясняваме, че единственият начин тези счетоводни загуби, за които стана дума, и които рано или късно ще се възстановят, да станат реални е, ако човек си изтегли парите от фонда. Всеки вложител с по-дълъг период на вноски има много по-голяма възможност да не усети отрицателната доходност.

 

Има ли опасност и у нас, както в Аржентина, да се национализират вложенията в пенсионните фондове?

- Убедена съм, че проблемите, които има в Аржентина, стоят в основата на едно такова решение, за което мога да кажа., единствено -жалко за хората първо, които ще бъдат лишени от възможноста да да имат пенсии от капиталова схема, и второ - жалко за държавата. Защото тя няма да може да осигури такъв размер на пенсиите, какъвто биха имали хората,  които получават и допълнителна пенсия от капиталова схема. При равни други условия е установено на практика, че капиталовата схема дава около 4 пъти по-висока пенсия, отколкото тази от разходопокривен принцип. Мисля, че пенсионно-осигурителният модел на България е модел, който занапред ще приложат много други държави, които в други отношения са много по-на-пред от нас. Най-добрите модели са тези, които съчетават и държавното пенсионно осигуряване, и частното -както е у нас.

 

Ако сега се осигурявам на по-висока вноска, значи ли това, че някога ще получа по-висока пенсия?

- Да, със сигурност. Но това не означава, че ако внесете три години преди пенсия по-висока сума, ще получите по-висока пенсия. Тогава може и да не получите, даже да загубите част от парите си. Основният, най-силно влияещ фактор върху резултата от капиталовото пенсионно осигуряване, е продължителността му.

 

Случва се непоправимото...

- ...парите се онаследяват.

 

А ако човек вече е пенсионер и иска да се осигурява за по-голяма пенсия?

- Законът дава право, но ако трябва да ви посъветвам, ще загърбя бизнесинтересите, защото основният ни принцип е никога да не лъжем клиентите. Няма интерес човек да направи това. След като вече е пенсионер, той не може да получи онази изгода от пенсионното осигуряване, която имат клиентите, осигурявали се 5-10 години. Няма да се уморя да казвам, че който иска да се заиграва на тема печалби за кратко време, или трябва много да разбира от инвестиции, или да е готов да се изненада неприятно, ако приеме, че пенсионното осигуряване е място за бърза печалба. Възможно е, но е много рисковано...

 

ДАНИЕЛА ПЕТКОВА започва работа в "Доверие" през 1994 г. като главен счетоводител, след спечелен конкурс за длъжността, проведен от "Прайс уотър хаус". Под нейно ръководство през 1997 г. счетоводният отдел прераства в дирекция "Финанси и счетоводство", която ръководи до избирането й за главен изпълнителен директор. Преди идването си в "Доверие" тя има натрупан сериозен опит в областта на финансовите анализи, данъчните консултации и фирменото счетоводство като собственик и ръководител на консултантска фирма. Има висше икономическо образование, завършено в Университета за национално и световно стопанство.

 

 

Studiо ITTI
Web Based Solutions