ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
19/05/2017
ПОК „Доверие“ взе наградата за пенсионно-осигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, за седми пореден път
27/04/2017
Работещите в Бизнес център „Доверие“ се включиха в европейския „Ден без асансьори“, подкрепен от ПОК „Доверие“, за трета поредна година
11/05/2017
Бъдещето на пенсионно-осигурителната система при кабинет Борисов-3
Даниела Петкова във "В развитие", Bloomberg
01/03/2017
Хора, прехвърлили пари от УПФ към Сребърния фонд, са изгубили пари
Коментар на Даниела Петкова за "Бизнес линия" на ТВ Европа
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 26.05.2017 г.: УПФ "Доверие" - 1.70206 лв.; ППФ "Доверие" - 1.73607 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.79552 лв.
Универсален пенсионен фонд

На 12.02.2001 г. ПОК "Доверие" АД получава от ДАОН Съгласие № 3 за вписване на универсален пенсионен фонд. На 13.02.2001 г., с решение № 1, Софийски градски съд, фирмено дело 610, регистрира Универсален пенсионен фонд "Доверие". С Решение №337 от 25.08.2003 г. КФН дава разрешение на ПОК "Доверие" АД за управление на Универсален пенсионен фонд "Доверие". Идентификационен код от НАП: 012.

Банка-попечител: Обединена Българска Банка АД

Права при осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Доверие"

Осигуряването в Универсален пенсионен фонд "Доверие" дава право на:

 1. Допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО или 5 г. по-рано;
 2. Еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при загубена работоспособност над 89,99 на сто;
 3. Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.

Специфични права на осигурените в УПФ "Доверие"

Съгласно Правилника за организацията и дейността на УПФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на:

 • Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения;
 • Изплащаните пенсии се актуализират всеки месец, в зависимост от реализирания доход от инвестирането на средствата на фонда през предходния месец;
 • Техническа лихва от 4% при определяне размера на първата допълнителна пенсия

Като участници във фонд, управляван от ПОК "Доверие", осигурените в УПФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира специално за своите клиенти.

Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „Доверие" се обявява в ежедневниците „Капитал Daily" и „Сега".

Такси

Таксите, които ПОК „Доверие" удържа, са както следва:

 

1. такса от всяка осигурителна вноска при постъпването й в универсалния пенсионен фонд в размер на:

           

за 2016 г.:

 • 4.5 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 120 и под 120 месеца;
 • 4.25 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 120 месеца.

 

за 2017 г.:

 • 4.25 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 120 и под 120 месеца;
 • 4.15 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 120 месеца.

 

за 2018 г.:

 • 4.0 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 120 и под 120 месеца;
 • 3.85 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 120 месеца.

 

от 2019 г.:

 • 3.75 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 120 и под 120 месеца;
 • 3.60 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 120 месеца.

 

2. инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионно-осигурителното дружество, в размер на:

 

 • за 2016 г. - 0.9 на сто годишно;
 • за 2017 г. - 0.85 на сто годишно;
 • за 2018 г. - 0.8 на сто годишно;
 • от 2019 г. - 0.75 на сто годишно.

 

3. такса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от УПФ "Доверие" в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

 

Забележки:

 

Встъпителна такса - няма.

Такса за предоставяне на информация - няма.

Таксата по т. 1 не се удържа върху прехвърлени средства от УПФ, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

При определянето на броя на месеците по т. 1, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и постъпилите осигурителни вноски в универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако осигуреното лице представи извлечение от индивидуалната партида или справка от НАП, за преведените осигурителни вноски и месеците, за които се отнасят, в универсалния пенсионен фонд (фондове), от който (които) са прехвърлени средства.  В тези случаи, таксата се удържа върху осигурителните вноски, постъпили за лицето в универсалния пенсионен фонд след изтичането на 30 - дневен срок от датата на получаване на извлечението или справката в офис на пенсионно-осигурителното дружество.

 

 

Попечителски съвет на УПФ "Доверие"

1. ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ АСЕНОВ - Председател на ПС на УПФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа",

София, кв. Суха река, ул. "Плакалница", бл.60, ет.3;

2. РОСИЦА КАЛЧЕВА СТЕЛИЯНОВА - Зам. председател на ПС на УПФ "Доверие", представител на АИКБ;

3. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА БАХЧЕВАНОВА-ГАНЕВА -  представител на КРИБ;

4. ГРИГОР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ - представител на БСК;

5. НАТАЛИЯ НЕНОВА ДИЧЕВА - представител на БТПП; 

6. СТЕФАНКА ГОСПОДИНОВА ПРИМОВА - представител на КТ "Подкрепа";

7. РЕНЕТА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА - представител на КНСБ;

8. МИХАЕЛА ВАЛЕРИЕВА ТОДОРОВА - представител на КНСБ; 

9. МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ - член на УПФ, представител на ПОК "Доверие" АД.

 

Секретар на ПС на УПФ "Доверие": Красимир Тотков, ПОК "Доверие" АД, тел. 02/ 46 46 135.

 

Документи

Процедура за обжалване

Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Универсален пенсионен фонд "Доверие"

Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Доверие"

Заявление за участие в Универсален пенсионен фонд "Доверие"

Заявление за възобновяване на осигуряването в УПФ "Доверие"

Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - УПФ

Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие" - нов избор

Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие" - възобновяване на осигуряването

Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие"- прехвърляне

Искане за отегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне - УПФ

Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от Универсален пенсионен фонд "Доверие"

 

 


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions