Портфейл 2017

2017 година

Информацията се предоставя на основание чл. 180, ал. 2 т. 1 и т. 2 от КСО и съгласно раздел III и IV на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионнте фондове и на пенсионно-осигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от КСO.

 

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на: 

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

 

 

ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

 

УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

 

2. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД

 

3. Инвестиционна политика

 

 

4. Информация съгласно изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал.2, т. 1 и т. 2 КСО.

 

* Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете на пенсионните фондове в бъдеще може да се понижи и не се гарантира положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

. Обяснение на значението на показателите за доходност и инвестиционен риск, използвани при оповестяване на инвестиционните резултати, можете да откриете тук.

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за I тримесечие на 2017 г.
 

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

графично представяне на данните

 

ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

графично представяне на данните

 

УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

графично представяне на данните

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за II тримесечие на 2017 г.
 

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

графично представяне на данните

 

ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

  

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

графично представяне на данните

УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

графично представяне на данните

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за III тримесечие на 2017 г.
 

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

  

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

графично представяне на данните

 

ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

  

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

графично представяне на данните

 

УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

  

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

графично представяне на данните

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за IV тримесечие на 2017 г.
 

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

  

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

графично представяне на данните

 

ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

  

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

графично представяне на данните

 

УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

  

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

графично представяне на данните