Калкулатори

Осигуряване с еднократна вноска

Попълнете посочените позиции и в резултат ще получите размера на първата месечна пенсия, както и нарастването на размера на пенсията в периода на нейното получаване.


Сума:

г.

%

%

Размер на натрупаната сума:

0.00 лв.

Размер на пенсията (в лв.) 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
Размер на пенсията (в години) 5 години 10 години 15 години
в края на първата 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
в края на втората 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
в края на третата 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
в края на четвъртата 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
в края на петата 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
в края на шестата   0.00 лв. 0.00 лв.
в края на седмата   0.00 лв. 0.00 лв.
в края на осмата   0.00 лв. 0.00 лв.
в края на деветата   0.00 лв. 0.00 лв.
в края на десетата   0.00 лв. 0.00 лв.
в края на петнадесетата     0.00 лв.


Тези разчети са примерни и са направени при действието на следните параметри:

 1. Размер на такса от всяка вноска при осигуряване с еднократна вноска:


  • 4% за вноска до 1000 лева
  • 3.5% за вноска от 1001 до 5000 лева
  • 2.5% за вноска над 5000 лева, но не повече от 500 лева

 2. Инвестиционна такса 9% от реализираната доходност годишно;

 3. Техническа лихва при определяне на размера на пенсията 1%;

 4. Възрастта за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. В КСО е предвидено, възрастта за пенсиониране за мъжете и жените да нараства плавно, като през 2037 г. става 65 г. и за двата пола. Как нараства възрастта през годините, можете да се запознаете тук.
Осигуряване с месечни вноски

Попълнете посочените позиции и в резултат ще получите размера на първата месечна пенсия, както и нарастването на размера на пенсията в периода на нейното получаване.


Сума:

г.

%

%

Размер на натрупаната сума:

0.00 лв.

Размер на пенсията (в лв.) 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
Размер на пенсията (в години) 5 години 10 години 15 години
в края на първата 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
в края на втората 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
в края на третата 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
в края на четвъртата 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
в края на петата 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
в края на шестата   0.00 лв. 0.00 лв.
в края на седмата   0.00 лв. 0.00 лв.
в края на осмата   0.00 лв. 0.00 лв.
в края на деветата   0.00 лв. 0.00 лв.
в края на десетата   0.00 лв. 0.00 лв.
в края на петнадесетата     0.00 лв.


Тези разчети са примерни и са направени при действието на следните параметри:

 1. Размер на такса от всяка вноска при осигуряване с месечни вноски:


  • 4% за първите 24 месечни вноски
  • 3.5% от 25 до 48 месечни вноски
  • 3.25% от 49 до 96 месечни вноски
  • 3% над 96 месечни вноски

 2. Инвестиционна такса 9% от реализираната доходност годишно;

 3. Техническа лихва при определяне на размера на пенсията 1%;

 4. Възрастта за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. В КСО е предвидено, възрастта за пенсиониране за мъжете и жените да нараства плавно, като през 2037 г. става 65 г. и за двата пола. Как нараства възрастта през годините, можете да се запознаете тук.