КРЕА БЪЛГАРИЯ - АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Комплимент от Доверие

20 %

Пловдив; ул. Гладстон 1, ет. 2, офис 36; тел.: 032/ 814 647, 0889/ 279 195

https://bg-bg.facebook.com/kreabg/

Ние предлагаме пълен пакет от консултантски услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти. Консултиране и организиране получаването на банкови кредити за закупуване на имоти. Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяване на сделки с недвижими имоти. Доверително представителство на клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България.

  • Край
  • КРЕА БЪЛГАРИЯ - АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ