БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

София; ул. Славянска 2; тел.: 02/ 9058 358, 0700/ 144 88; e-mail: bacb@bacb.bg

 

ЗА КЛИЕНТИ НА ПОК „ДОВЕРИЕ“

   

  • ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

  - Атрактивни лихвени условия.

  - Без такса за кандидатстване.

  - Отстъпка от таксата за проучване и одобрение при рефинансиране на кредити, отпус­нати от други банки и/или финансови институции.

   

  • РЕВОЛВИРАЩ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

  - Лихва от 4.20 % в зависимост от осигурителния доход на кредитоискателя.

   

  Пример:

  ГПР: 4,82% изчислен при кредити за рефинансиране с обезпечение работна заплата в раз­мер на 30 000 лв., срок на изплащане 5 години, лихвен процент 4,20% за кредитоискатели с осигурителен доход 1400 лв, откриване на депозит „Всичко е точно“, еднократна такса за проучване и одобрение в размер на 375 лв., 0 лв. такса за откриване и 0 лв. такса за поддръжка на сметка при ползване на „Чиста сметка“ с издадена и активирана дебитна карта.

  Брой на вноските: 60

  Месечна анюитетна вноска: 555,21 лв.

  Обща сума за връщане: 33 687,45 лв.

  Общи разходи по кредита: 3 4687,45 лв.

  - За рефинансиране на съществуващи кредити в други банки, когато рефинансираната екс­позиция е минимум 50% от ново разрешения кредит, еднократната такса за проучване и одобрение да бъде намалена на 50% от стандартната действаща такава към момента на кандидатстване.

  - Еднократна такса за проучване и одобрение в размер на 1% мин 125лв

  - За рефинансиране на съществуващи кредити в други банки, когато рефинансираната екс­позиция е минимум 50% от ново разрешения кредит, еднократната такса за проучване и одобрение да бъде намалена на 50% от стандартната действаща такава към момента на кандидатстване.

   

  • ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

  - Отстъпка в размер на 50% от таксата за проучване и одобрение. Ипотечният кредит е предназначен за:

  - Закупуване и ремонт на недвижими имоти.

  - Рефинансиране на ипотечни кредити на кредитоискателя или на физическо лице, отпуснати от други банки.

  - Финансиране на текущи нужди.

   

  • КРЕДИТНИ КАРТИ

  - Отстъпка от годишната такса в размер на 25%, за всяка година.

  - 50-дневен гратисен период за безлихвено погасяване на задълженията.

  - Без такса за издаване, за преиздаване при изтичане на валидността на картата.

  - Без такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина.

  - SMS известяване при всяка авторизация.

  - Безплатна доставка на кредитната.

  - Програма за лоялност cash back.

  • Край
  • БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ