Комплимент от Доверие

Нашата мисия е да гарантираме сигурността и да управляваме ефективно парите на клиентите на “Доверие”. Ценностите, които споделяме, ни задължават да се стремим да използваме всяка възможност, за да Ви бъдем полезни.

 

Така създадохме програмата “Комплимент от Доверие", която Ви предоставя възможност да закупите стоки и услуги на преференциални цени - едно допълнително предимство за нашите членове.

АТРАКТИВНИ ОФЕРТИ ОТ ПОЩЕНСКА БАНКА
АТРАКТИВНИ ОФЕРТИ ОТ ПОЩЕНСКА БАНКА
Гъвкави финансови решения за банково обслужване и кредитиране от Пощенска банка.

Атрактивни продукти и услуги от Пощенска банка

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Курортен комплекс Албена
Курортен комплекс Албена
Преференциални условия през 2022 г.

Оферта за резервации през месец август на специални цени може да видите тук.

Виж повече

ЗEАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"
ЗEАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"
Отстъпка за клиентите на ПОК "Доверие"

10% от цената по всички видове застраховки, с изключение на задължителните такива, при представяне на регистрационен талон /членска карта/ на ПОК "Доверие".

 

виж повече

ВИКТОРИЯ КЕРАМИКС
ВИКТОРИЯ КЕРАМИКС
Отстъпка за клиентите на ПОК "Доверие"

10 % отстъпка до 31 декември 2021 г.

виж повече

PHOTONY 360°
PHOTONY 360°
Отстъпка за клиенти на ПОК "Доверие"

20 % отстъпка

виж повече

GETSEO - ДИГИТАЛНА АГЕНЦИЯ
GETSEO - ДИГИТАЛНА АГЕНЦИЯ
Отстъпка за клиенти на ПОК "Доверие"
TECHNOSTORE
TECHNOSTORE
Отстъпки за клиентите на ПОК "Доверие"

от 5% до 40% за различните стоки и услуги

Виж повече

PIC.bg
PIC.bg
Отстъпки за клиентите на ПОК "Доверие"

отстъпки от 2% до 10%

виж повече


 • от 5%

  Комплимент от Доверие

  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ - ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА

  10 % отстъпка от сервизната дейност.

  5 % отстъпка от цената на закупената нова противопожарна техника.   

  Ловеч; 5500; Няма стационарен обект; 0878/ 719 977; f_e_s@yahoo.com

  www.pojarna.eu

  Виж повече
 • 5 %

  Комплимент от Доверие

  ПОЛИ - ДЕТСКИ МАГАЗИН

  Търговище; 7700; ул. Васил Левски 17; 0879/ 603 313; poli_67@abv.bg

  Виж повече
 • Комплимент от Доверие

  ПОЩЕНСКА БАНКА - ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

  Атрактивни продукти и услуги от Пощенска банка

     

  • Разплащателна сметка с превод на работна заплата1
   - По-ниска такса за теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта, издадена към разплащателната сметка с превод на работна заплата в лева.
   - Възможност за заплащане на по-ниска такса за обслужване на сметката в зависимост от активността на ползване на дебитната карта, издадена към нея2.

      

      - Възможност за ползване на пакет от над 10 услуги, безплатно, за цяла година³
      - Възможност за отстъпка от таксата за оценка на кредитоспособност, при кредит за обединение на задължения4.

      

   

  Към потребителския или жилищен кредит по програма “Welcome”, клиентът може да заяви кредитна карта Mastercard8 с промоционални условия:

   

       - 0% лихва за първите 6 месеца9

       - Без годишна такса за първата година, ако с картата са направени трансакции за минимум 3000 лв. през първите 6 месеца.10

       - Без такса за разглеждане на заявлението за кредитна карта.

      

  • Жилищни кредити11.
   - БЕЗ такса за оценка на кредитоспособността за нов жилищен кредит
   - БЕЗ първоначални такси при рефинансиране на жилищен кредит:

                Без такса оценка на кредитоспособността

                Без такса за документален анализ на обезпечението
                Без такса за оценка на имот, обезпечение по кредита

     - Възможност за ползване на пакет от над 10 услуги безплатно за цяла година12.

           

  1 Условията се прилагат спрямо физически лица, получаващи възнаграждението си по трудово, служебно или гражданско правоотношение по разплащателни сметки за работна заплата в Пощенска банка и важат при условие, че възнаграждението на лицето постъпва регулярно по сметката. Условията се дефинират като по-благоприятни, спрямо стандартните, прилагани от Банката за съответните продукти за клиенти без превод на работна заплата. При преустановяване на постъпването на суми от трудовото или служебното възнаграждение на лицето по сметка в Пощенска банка, ползването на съответните условия се преустановява, съобразно уговореното в съответния договор за банков продукт/услуга и договорът продължава своето действие при стандартните условия на Банката, приложими към съответния момент. Пълна информация за приложимите условия можеш да получиш във всеки офис на Пощенска банка.

   

  2 По-ниската месечна такса за обслужване на разплащателна сметка с превод на работна заплата се прилага при извършване на най-малко две дебитни трансакции с банковата карта към нея през предходния календарен месец, вкл. през мобилното приложение „One Wallet by Postbank“, което позволява дигитализация на платежни карти, издадени от Пощенска банка. Пълна информация за приложението можеш да получиш на www.postbank.bg, както и във всеки офис на Пощенска банка.
   
  3 Предложението за овърдрафт при преференциални условия е валидно при кандидатстване за нов овърдрафт в размер до една нетна работна заплата, но не повече от 3 000 лв. от Пощенска банка, в периода от 01.09.2022 г. до 31.10.2022 г., при подадено в същия период искане за нов потребителски кредит, в лева, от Пощенска банка, при последвало одобрено искане и усвоен размер на отпуснатия потребителски кредит, постъпил превод на работна заплата по сметка в банката по Пакетна програма или Супер сметка и в случай че лицето отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълната информация за приложимите условия, виж на www.postbank.bg, както и във всеки офис на Пощенска банка. След изтичане на преференциалния период без лихва, овърдрафтът започва да се олихвява съгласно индивидуалния договор на клиента.

   

  4 При подаване на искане за нов потребителски кредит с цел обединение на задължения, в лева, от Пощенска банка, в периода от 04.01.2022 г. до 30.09.2022 г., при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в Банката по пакетна програма и при условие, че не повече от 50% от размера на кредита се използва за посрещане на текущи нужди и/или за рефинансиране на съществуващи задължения в Пощенска банка, кредитоискателят не дължи такса за оценка на кредитоспособността, съгласно Тарифата на Банката. Отстъпката от таксата не е валидна при избрана опция за експресно разглеждане на искане за кредит за обединение на задължения. Пълна информация за приложимите условия виж на www.postbank.bg, както и във всеки офис на Пощенска банка. При потребителски кредит с размер 23 000 лв., срок 96 месеца, с 5.20% променлива за целия срок на договора,  при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство" , с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за оценка на кредитоспособност 0 лв., ГПР е 7.67%, месечната вноска е 293.37 лв., обща дължима сума 30 554.47 лв.

   

  5 Предложението е валидно за клиенти на ПОК “Доверие”, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium, от Пощенска банка. Предложението не се комбинира с отстъпки за кредитни карти по предлагани от Банката пакетни програми и други текущи промоции. Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe. Пълна информация за приложимите условия можеш да получиш във всеки офис на Пощенска банка.

   

  6 Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата за период от четири месеца, считано от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисиони, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта.

   

  7 За всяка покупка, направена с картата, в периода от 4 месеца, считано от датата на издаването й, картодържателите ще получат удвояване на точките спрямо стандартно получаваните при покупка, направена със съответния вид кредитна карта Mastercard, съобразно Официалните правила на програмата MyRewards (Моите награди) за лоялни клиенти на банкови карти, издавани от „Юробанк България“. В програмата не участват трансакции за теглене на пари в брой, погасяване на задължение по кредитни карти, извършени на банкомат, както и всички трансакции, описани в т.6 от Официалните правила по програмата. Пълните условия за събиране и обменяне на точки се съдържат в Официалните правила на програмата, публикувани на www.postbank.bg  и остават непроменени и валидни и в рамките на 4-месечния период, в който ще се прилага специалното правило за удвояване на точките. 
   
  8 Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium, от Пощенска банка. Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe. 
   
  9 Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от шест месеца, считането от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисионни, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта. Продължителността на гратисния период за конкретна покупка е в зависимост от датата на покупката и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата. Банката не начислява лихва за направените с картата покупки, ако в рамките на този период се погасят всички задължения по картата. Гратисният период не се прилага за лихвата, начислявана при теглене на пари в брой.
   
  10 В случай че общият сбор от направени трансакции с новоиздадената карта (покупки и изтеглени пари в брой), за периода от първите шест месеца след датата на издаване на картата надвиши 3000 лв., банката не начислява годишна такса за първата година от срока на договора. Отстъпката се предоставя на лоялни клиенти, като в случай че картодържателят прекрати договора и закрие картата през първите 24 месеца от нейното издаване, Банката начислява съответната пропорционална част от дължимите годишни такси, включително и за първия годишен период. 
   
  11 Предложението е валидно за клиенти на ПОК „Доверие“ при подаване на искане за нов жилищен кредит от Пощенска банка. Предложението може да се комбинира с други текущи промоции на Банката по жилищни кредити.

   

  12 Банката предлага пакетна програма „Моето семейство“ без такса за откриване и такса за обслужване на основната сметка по програмата за първата една година, при кандидатстване за нов жилищно-ипотечен кредит по програма Welcome на Пощенска банка, в периода от 01.09.2022 г. до 31.10.2022 г., при последвало одобрение на кредита и подадено искане за усвояване на кредита в срок до 31.12.2022 г., и при превод на работна заплата по сметка към пакетна програма „Моето семейство“. Към момента на подаване на заявлението за нов кредит, лицето не следва да има друг жилищно-ипотечен кредит от банката. Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка).

   

  Пълна информация за приложимите условия можеш да получиш във всеки офис на Пощенска банка.
  Виж повече
 • 10 %

  Комплимент от Доверие

  ПРАВЕШКА БАНИЦА - РЕСТОРАНТ

            

  Правец; 2161; ул. Драган Йотов 1; 07133/ 20 55, 0887/ 420 472; pacho_1964@abv.bg

  www.praveshkabanica.com

  Виж повече
 • 8 %

  Комплимент от Доверие

  ПРИ ПЕНА - АВТОМИВКА

  Автомивка "При Пена" предлага на своите клиенти вътрешно и вншно почистване, комплексно измиване, измиване на двигател,  пране на салон, пране на килими и други. Услугата се  предлага  за всякакъв вид автомобили (леки и тежкотоварни).

  За качествено обслужване заповядайте при нас.

  Зимно работно време: от понеделник до неделя - 8:30 - 18:30.

  Лятно работно време: от понеделник до неделя - 8:30 - 19:30.

  Facebook: Автомивка "При Пена"

  Монтана; 3400; кв. Пъстренците, ул. Филип Станиславов 2 (зад Лукойл); 0884/ 384 514

  Виж повече
 • 5 %

  Комплимент от Доверие

  РАМИРА - ХОТЕЛ

  Отстъпката е от цените за хотелско настаняване и не е в сила за резервации направени през туристически сайтове и официални почивни дни.

  Кюстендил; 2500; ул. Хан Крум 12; 078/ 525 525; sales@hotelramira.bg ; 42.28308; 22.68833

  https://hotelramira.bg/

  Виж повече
 • 5 %

  Комплимент от Доверие

  РАЯ - МАГАЗИН ЗА ОБЛЕКЛО И АКСЕСОАРИ

  Отстъпката не е в сила за стоките от разпродажби и промоции.

  Добрич; 9300; на ъгала на ул. Ерма и ул. Александър Стамбилийски

  Виж повече
 • 6 %

  Комплимент от Доверие

  РЕЛАКС КООП - ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС

  Отстъпката е от пакетните цени за 2020г.

  Информация за цените тук.

  Вонеща вода, обл.Велико Търново; 5035; ул. Първа 34; 06118/ 22 42, 0898/ 651 304, 0898/ 651 305; info_relaxcoop@coophotels.bg

  http://www.relaxcoop.bg/

  Виж повече
 • от 2 %

  Комплимент от Доверие

  РИВОВ ЕЛЕКТРОНИК - КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР

  2% отстъпка при закупуване на компютри и офис техника.

  10% отстъпка за компютърни услуги.

  Продажба на компютърна техника, компютърни услуги.

  Плат ГАРД- продукти за защита от електромагнитна радиация.

  Хасково; 6300; ул. Сан Стефано 30; 038/ 500 100; rivov@rivov.com

  http://rivov.com/bg/

  Виж повече
 • 10 %

  Комплимент от Доверие

  РОСА - ОПТИКА

  Отстъпката е в сила за слънчеви и диоптрични очила, които не са на намалени и/или промоционални цени.

  https://bg-bg.facebook.com/ROSA.OPTICS

  Габрово; 5300; ул. Козлодуй 1; 066/ 803 045; rosa1992@mail.bg

  Габрово; 5300; бул. Могильов 47, Terra Mall, ет. -1

  Севлиево; 5400; ул. Иван Преснаков 27 (до Дома на туриста)

  Виж повече
 • 8 %

  Комплимент от Доверие

  САМ МАРКО - МАГАЗИН ЗА БЯЛА И ЧЕРНА ТЕХНИКА

  Отстъпката не е в сила за стоките в промоция.

  Магазинът предлага електродомакинска, климатична и отоплителна техника.

  Хасково; 6300; бул. Никола Радев (изхода за с. Минерални бани); 0988/ 867 628, 0887/ 406 506; sammarko@abv.bg

  https://www.sam-marko.eu/

  Виж повече
 • 10 %

  Комплимент от Доверие

  САМОЗНАЙ - ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ

  Център за развитие „Самознай” предоставя диагностични консултации и логопедични услуги, терапия на комуникативни нарушения, терапия на специфични обучителни трудности, психотерапевтична подкрепа, психологични услуги.

  Центърът работи с деца и възрастни.

  Работно време:

  понеделник – четвъртък 10.00 до 18.00 ч.

  петък 10.00- 12.00 ч.

  София; 1592; бул. Проф. Цветан Лазаров 73; 02/ 978 9718, 0888/ 268 708; 42.65822; 23.39379

  Виж повече
 • от 10 %

  Комплимент от Доверие

  СБР ТЕРМАЛ ВАРНА - СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

  СБР „Термал” се намира в началото на к.к.“Златни Пясъци”. Комплексът е разположен на 200 метра от морския бряг, сред красив парк. Очарова с великолепна гледка към морето, дъх на морска свежест и аромат на зелени елови гори. Предлагаме на своите посетители:

  - ресторант с лятна градина;

  - лоби-бар;

  - pool бар;

  - открит басейн;

  - фитнес център и ЛФК;

  - спортни и детски площадки;

  - Балнеология / Отделение по физиотерапия и рехабилитация;

  - Лекарски кабинети;

  - Kлетка на Роше, електролечение; магнитотерапия; физиотерапия; инхалатор; детоксикатор; легло за сигментарен термомасаж;

  - Водолечение, калолечение, луголечение, парафин;

  - Сауна /финландска и инфраред/;

  - Лечебни и релаксиращи масажи;

  - Озонотерапия (подходящо при пост-Covid синдром).

  - Квантова терапия/лазерерапия/, апарат за дълбока осцилация

  Договор с НЗОК и НОИ.

  Отстъпки за клиенти на Доверие:

  31.03.-01.11.2022 - 10% отстъпка от заплащането за допълнително поисканите услуги;

  01.01-31.03.2022 и 01.11-31.12.2022 - без такса за телевизор;

  По НОИ:

  От 01.04-20.06.2022 и 15.09-31.12.2022 - 50% отстъпка от таксата за резервация.

  курорт Златни пясъци; 9007; над сп. Журналист; 052/ 355 583, 0877/ 964 180, 0879/ 910 311; sbr_varna@abv.bg

  https://sbrtermal.com/

  Виж повече
 • 10 %

  Комплимент от Доверие

  СВЕТИ АНТИПА - СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

  10% от актуалния за момента ценоразпис без ортопедичната дейност.

  В центъра работи екип от висококвалифицирани стоматолози. Разполага с модерно оборудване, ортопантомограф (рентгенов апарат за панорамни зъбни снимки), микроскоп, материали и технологии от най-ново поколение, чрез които се извършват широк диапазон от услуги, свързани с денталната профилактика и лечение.

  София; 1766; жк София парк, Търговска зона, сграда 16Д; 02/ 482 86 24, 0888/ 196 876; 42.621203; 23.368775

  Виж повече
 • 25 %

  Комплимент от Доверие

  Светослав Моллов-2007 - АВТОСЕРВИЗ

  Отстъпката се ползва при закупуване на 4бр. гуми.

  Добрич; 9300; ул. Христо Ботев 101-103; 058/ 664 425, 0886/ 703 191, 0897/ 488 848

  Виж повече
 • %

  Комплимент от Доверие

  СИМА ОЙЛ - БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

  Преференциални цени, при представяне на членска карта.

  - Бензин А 95- отстъпка от колонка 0.10 лв./л.

  - Дизел- отстъпка от колонка 0.10 лв./л.

  - Газ- отстъпка от колонка 0.05 лв./л.

  Търговище; 7700; бул.Никола Маринов 5; 0898/ 525 606

  Виж повече
 • 10 %

  Комплимент от Доверие

  СИРИУС 97 - ФРИЗЬОРСКИ САЛОН

  Работно време:

  от понеделник до петък: от 9:00 часа до 18:00 часа;

  събота: от 9:00 часа до 14:00 часа.

  Кърджали; 6303; ул. Отец Паисий 9; 0896/ 889 078

  Виж повече
 • 5 %

  Комплимент от Доверие

  СИТИ СПОРТ - СПОРТНИ СТОКИ

  Отстъпката важи за всички стоки, предлагани в магазина.

  Кърджали; 6600; бул. България 46; 0896/ 860 427; mihail.slavkov@abv.bg

  Виж повече
 • 15 %

  Комплимент от Доверие

  СИТИДЕНТ - СТОМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА

  Отстъпката е в сила за всички услуги предлагани в клиниката.

  София; 1164; кв. Лозенец, ул. Персенк 67; 0878/ 448 754; citydent14@abv.bg

  Виж повече
 • 20 %

  Комплимент от Доверие

  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ЛТМ - ТРУДОВА МЕДИЦИНА

  Служба по трудова медицина-ЛТМ ООД ви предлага своя 19 годишен опит (от 2001г.) в помощ на бизнеса и техните служители, като предлага най-добрите решения и комплекс от услуги в сферата на здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие със законовата уредба.

  - Обслужване от СТМ.

  - Оценки на риска.

  - Орган по безопасност и здраве (ОБЗР).

  - Обучения по здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба №РД-07-2.

  - Обучения на групите и комитетите по условия на труд.

  - Курс Валутен касиер.

  - ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация)

  Предлагаме ви мобилни екипи с възможност за обслужване на територията на цялата страна.

  Коректност и стриктно спазване на сроковете за изпълнение.

  https://www.facebook.com/stmltmvarna/

  Варна; 9015; ул. Роза 38; 0886/ 198 468, 0887/ 228 774, 0700 20 221; stmltmvarna@gmail.com

  https://trudova-medicina.biz/

  Виж повече

За повече информация: тел.: 0 700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер), www.poc-doverie.bg и всички офиси на компанията.

 • Край
 • Комплимент от Доверие