България загуби Иван Нейков - реформатор, политик, експерт, общественик и приятел!

Екипът на ПОК „Доверие“ с дълбока скръб прие новината за ненавременната кончина на този изключителен човек и професионалист, който отдаде целия си живот на социалната дейност, във всички нейни аспекти. 

 

И като синдикалист, и като политик, и като общественик, той следваше неотклонно едно кредо – да работи за по-доброто бъдеще на социално уязвимите групи в обществото. Неизменно даваше ефективни и устойчиви във времето решения по въпросите, свързани със защитата на правата на трудещите се, включването и ефективния достъп до пазара на труда на хората от третата възраст, достойните доходи на населението, след пенсиониране и много други.

 

За широката общественост беше познат като „бащата на пенсионната реформа“. Наистина, неговите енергия, компетентност, визионерство, умение да води диалог и да намира решения в най-сложни политически ситуации са в основата на една от най-успешните реформи в историята на съвременна България. 

 

Той дочака да види крайния продукт от своята реформаторска дейност. Неведнъж е изразявал удовлетворение от това, че създаденият от него и екипа му модел на пенсионната система, работи и изпълнява своята крайна цел – да обезпечи доходи на бъдещите пенсионери, чрез съчетаването на предимствата на осигуряването на разходопокривен и капиталов принцип. 

 

За близо 30 години от създаването на ПОК „Доверие“, Иван Нейков беше и ще си остане съществена част от каузата, на която сме се посветили. Но той беше и много повече - източник на оптимизъм, увереност в бъдещето, достойнство и мъдрост. Пример и модел на поведение, който да следваме занапред.

 

Дълбок поклон пред паметта му!

 

Почивай в мир!