Доц. д-р Атанас Георгиев за трудово-правната, осигурителна и финансова култура за младите хора

Доцент д-р Атанас Георгиев е един от младите учени, икономисти в страната. Той е декан на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". В своята дейност е поставил, като акцент, успешната трансформация на дейностите във факултета, включваща съвместни проекти в бизнеса, нови учебни програми, подобряване на цялостната среда за образование, наука и партньорства с външни организации.

 

Доц. Георгиев е един от избраните в деветото издание на класацията "40 до 40", на Дарик радио, за 2022 г. в категория "Образование". 

  

Във видеото, направено специално за ПОК "Доверие", споделя своите виждания за това дали и доколко е важно, младите хора в страната да имат добри познания за управлението на личните си финанси, трудово правна и осигурителна култура.