"Досега Европа само констатира демографския си проблем"

Ако обърнем тези 20% в пари, за универсалните фондове това са около 1.646 милиарда лева. Малко над 1.1 милиарда от тях са увеличение в резултат на постъпилите вноски. Останалото е нетен доход

от около 550 милиона лева, който сме постигнали и сме разпределили по партидите на осигурените лица.

С интервюто можете да се запознаете тук.