"Има ли алтернатива капиталовото осигуряване?"

"Системата в България като цяло е стабилна и няма никакъв проблем. Дори, когато има частичен, малък проблем, нито един не е в мащаб, който би могъл да застраши системата и хората трябва да са напълно спокойни, но не и до степен да не се интересуват от партидите си и да не поглеждат  какво се случва като резултат от инвестирането на тези пари". 

Участието можете да проследите тук .