Изплатени суми на осигурени лица във фондовете, управлявани от ПОК „Доверие“ и техните наследници, за месец август 2020 г.

 

Във връзка с цялостния стремеж на Компанията за повече прозрачност, свързана с дейността по допълнително пенсионно осигуряване, ПОК „Доверие“ публикува информация за изплатени средства от УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“ през м. август 2020.


Информация за всички изплатени суми по месеци, можете да намерите тук: