Изплатени суми на осигурени лица във фондовете, управлявани от ПОК „Доверие“ и техните наследници, за месец март 2020 г.

Във връзка с цялостния стремеж на Компанията за повече прозрачност, свързана с дейността по допълнително пенсионно осигуряване, ПОК „Доверие“ стартира ежемесечно публикуване на информация за изплатени средства от УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“.

 

 

Информация за всички изплатени суми по месеци, можете да намерите тук: