Изплатените суми на осигурени лица във фондовете управлявани от ПОК „Доверие“ и техните наследници от месец март 2021 г. надхвърлиха 2.1 млн. лв.

Във връзка с цялостния стремеж на Компанията за повече прозрачност, свързана с дейността по допълнително пенсионно осигуряване, ПОК „Доверие“ публикува информация за изплатени средства от УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“ през месец март 2021 г.

 

  

Информация за всички изплатени суми по месеци, можете да намерите тук: