Изплатените суми на осигурени лица във фондовете, управлявани от ПОК „Доверие“ и техните наследници, за месец май 2021 г. надхвърлиха 1.9 млн. лв.

Във връзка с цялостния стремеж на Компанията за повече прозрачност, свързана с дейността по допълнително пенсионно осигуряване, ПОК „Доверие“ публикува информация за изплатени средства от УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“ през месец май 2021 г.

    

 

Информация за всички изплатени суми по месеци, можете да намерите тук: