Изплатените суми на осигурени лица във фондовете, управлявани от ПОК „Доверие“ и техните наследници, за месец октомври 2020 г. надхвърлиха 1.5 млн. лв.

 

Във връзка с цялостния стремеж на Компанията за повече прозрачност, свързана с дейността по допълнително пенсионно осигуряване, ПОК „Доверие“ публикува информация за изплатени средства от УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“ през месец октомври 2020 г.

 

 

  

  

Информация за всички изплатени суми по месеци, можете да намерите тук: