Комисията за финансов надзор одобри промени в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд "Доверие"

На основание чл. 144, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" АД уведомява осигурените лица в Универсален пенсионен фонд „Доверие", че с Решение № 752 - УПФ от 15.09.2022 г. на Комисията за финансов надзор, са одобрени изменения и допълнения в следните текстове на Правилника за организацията и дейността на УПФ „Доверие":

  

чл. 71, ал. 7 - 9 и в § 2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби.

  

Повече информация можете да получите на тел. 0 700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане на фиксиран номер), чрез електронната ни страница www.poc-doverie.bg и в офисите ни в цялата страна.