Мирослав Маринов: Доходността на пенсионни фондове за последните 10 години е положителна

 „Доходността, постигната от капиталовите пенсионни фондове в България, за последните 10 години е положителна“, това заяви Мирослав Маринов, член на УС и изпълнителен директор на ПОК „Доверие“, в рамките на дискусия, по повод представянето на Доклад за дейността на фондовете за дялов и рисков капитал в Югоизточна ЕВропа 2022. Той изрази своя оптимизъм за това, че чрез инвестиционната си дейност, пенсионните фондове, биха могли да дадат стимул  за развитието на този сегмент от пазара, като подчерта и факта, че инвестициите на фондовете са нормативно регулирани и за тях има редица ограничения.

 

Събитието се проведе на 08.11.2022 г., в гранд хотел Милениум гранд, София. Представеният доклад отразява данни за изминалите години и очертава потенциала на България като дестинация за бизнес, инвестиране и предприемачество. Той проследява  развитието на частния капитал в България и Югоизточна Европа и някои от най-новите дейности в сферата на дяловото и рисково инвестиране, както и преглед на рисковия капитал и предприемаческата екосистема в региона и тяхната еволюция.

 

В събитието бяха представени и двата най-активни институционални инвеститори в България - Европейски инвестиционен фонд и Фонд на фондовете - които очертаха възможностите за получаване на финансиране от страна на стартиращи и иновативни предприятия, чрез техните финансови инструменти.