Над 1.7 млн. лв. са изплатените средства, за месец септември 2020 г., на осигурени лица и наследници на осигурени лица във фондовете, управлявани от ПОК „Доверие“

Във връзка с цялостния стремеж на Компанията за повече прозрачност, свързана с дейността по допълнително пенсионно осигуряване, ПОК „Доверие“ публикува информация за изплатени средства на осигурени лица и наследници на осигурени лица в УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“ през месец септември 2020 г.

 

Информация за всички изплатени суми по месеци, можете да намерите тук: