Очакванията на бизнеса за новите назначения в Комисията за финансов надзор

"Очакванията ни са, че този път заместник управителите на КФН ще бъдат избрани. По време на изслушването ще стане ясно каква е визията на новите управляващи и доколко се интересуват от небанковия финансов сектор". 

Участието на г-жа Петкова можете да проследите тук .