Пенсионерите от УПФ „Доверие“ получиха пенсионните си плащания за месец септември 2021 г.

Днес, 11.10.2021 г., лицата упражнили правото си на пенсия от УПФ „Доверие“, получиха своите първи плащания. Както компанията информира, плащанията от  Фонда за изплащане на пожизнени пенсии  "Доверие" и от Фонда за разсрочени плащания "Доверие" се извършват между 10-то и 15-то число на месеца.

 

През месец септември, първите жени, родени след 31.12.1959 г., придобиха право за пенсиониране от универсален пенсионен фонд. ПОК „Доверие“ сключи своя първи договор с лице, упражнило правото си на пенсия от УПФ „Доверие“ на 02.09.2021 г., като общият брой на сключените договори с такива лица за месеца е 147. 

 

Сред първите пенсионери на УПФ „Доверие“ най-много са тези, които ще получат натрупаните по тяхната индивидуална партида средства разрочено, но има и такива с пожизнени пенсии от трите възможни вида - пожизнена пенсия, без допълнителни условия, пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане (от 2 до 10 години) и пожизнена пенсия, включваща период на разсрочено плащане на част от средствата по партидата, до навършване на избрана, от пенсионера, възраст.

 

Очаква се през следващите месеци броя на лицата, които се възползват от правото си на пенсиониране от УПФ да се увеличи, като с течение на времето, делът на пенсионерите с пожизнени пенсии ще нараства. Напомняме, че правото за пенсия в универсален фонд не е обвързано с изискването на стаж, а се придобива само при навършване на възрастта за  пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО.