ПОК "Доверие" беше домакин на практически „урок“ по осигуряване за ученици

ПОК „Доверие“ се включи в XVII-то издание на образователната програма “Небанков финансов сектор в България”, за ученици от професионални гимназии по икономика в страната, организирана от Комисия за финансов надзор, Министерство на образованието и науката и Фондация "Атанас Буров".

 

На 11.09.2019 г., 20 ученици и 4 учители, от икономически училища, в цялата страна, гостуваха в Компанията и получиха практически знания и преки впечатления за осигурителния пазар, за това какво представлява осигуряването в капиталови схеми, как се управляват и инвестират средствата на над един милион и двеста хиляди клиенти. Придобитите знания могат да помогнат за бъдещата образователна и професионална ориентация на младите хора, каквато е и целта на програмата.

 

Даниела Петкова, председател на УС на ПОК „Доверие“, приветства учениците и ги призова да бъдат упорити и трудолюбиви, да познават и да отстояват осигурителните си права в бъдещия си професионален път. Учениците се запознаха с тънкостите на актюерските разчети и инвестициите на пенсионните фондове от Ангелина Петрова и Мирослав Маринов, изпълнителни директори на Компанията.

 

Програмата “Небанков финансов сектор в България” e  насочена към задълбочаване на познанията на учениците в сферата на финансите и повишаване на финансовата им култура, както и ранната им образователна и професионална ориентация. Тя включва срещи с професионалисти и посещения във фирми от небанковия сектор, с акцент принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари.

 

Освен с дейността на ПОК "Доверие", бъдещите финансисти се запознаха  и с работата на ЗПАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", Българска фондовата борса, "Елана трейдинг", финансова група Карол, TВ Bloomberg и др. На своеобразна церемония в Комисията за финансов надзор, която се проведе на 12.09.2019 г., учениците от XVII-то издание на образователната програма “Небанков финансов сектор в България” получиха и своите грамоти за участието в нея.