ПОК "Доверие" беше домакин на "виртуален урок“ по осигуряване, предназначен за ученици

Под формата на  три уебинара се проведе седемнадесетото издание на образователната програма „Небанков финансов сектор в България“, която се организира от Комисията за финансов надзор, Министерството на образованието и науката и Фондация „Атанас Буров. Инициативата е предназначена за ученици от професионални гимназии по икономика в страната и през тази година, поради епидемичната обстановка, се проведе онлайн, между 2-ри и 16-ти октомври.

 

По традиция, ПОК „Доверие“ участва в събитието, като по време на уебинара на 02.10.2020 г., Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ПОК „Доверие“ и Иво Захариев, главен финансов директор на Компанията представиха пред учениците някои от спецификите при инвестициите на пенсионните фондове. Те разговаряха с тях и за това, какво представлява осигуряването на капиталов принцип, каква е осигурителната система в страната и какво трябва да знаят по повод на своето осигуряване, когато започнат кариерния си път.

 

Програмата “Небанков финансов сектор в България” e насочена към повишаване на финансовата култура и ранната професионална ориентация на учениците от гимназии с икономически профил в страната. Особен акцент в нея са срещите с професионалисти, посещенията във фирми от небанковия сектор и получаването на практически знания за принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари. Освен с дейността на ПОК "Доверие", бъдещите финансисти се запознаха  и с работата на ЗПАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", Българска фондовата борса, "Елана трейдинг", финансова група Карол, TВ Bloomberg и др. Програмата завърши с онлайн церемония за връчване на удостоверения за участие в обучението.