ПОК „Доверие“ и Пощенска банка подписаха договор за стратегическо партньорство

ПОК „Доверие" и Пощенска банка подписаха договор за стратегическо партньорство, което ще осигури на клиентите на двете финансови институции достъп до качествени и иновативни продукти в сферата на пенсионното осигуряване и банковите услуги.

 

Банката ще предлага пълната гама от пенсионноосигурителни продукти на ПОК „Доверие“, която включва – допълнително задължително пенсионно осигуряване и допълнително доброволно пенсионно осигуряване в управляваните от Компанията универсален, професионален и  доброволен фонд във всички свои офиси страната.

 

Процесът по осигуряване е изцяло дигитализиран, бърз и отговарящ на изискванията за информационна сигурност и защита на личните данни на осигурените лица. Подписването на необходимите документи ще се осъществява във всички офиси на Банката, с електронен подпис, който е безплатен за клиента.

 

Пощенска банка ще предложи и специален продукт, предназначен за клиентите на ПОК „Доверие“, на които предстои да навлязат в пенсионна възраст, който ще им предостави възможност за изгодно ежедневно банкиране. Също така, клиентите и служителите на ПОК „Доверие“ ще могат да се възползват от иновативните финансови продукти и индивидуални решения на Пощенска банка.

 

Пощенска банка, e четвъртата по активи банка в България и е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти.  Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни дигитални канали за банкиране и е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години, като е награждавана многократно за своите иновации.  Има дългосрочен кредитен рейтинг BBB, стабилна перспектива, потвърден през юни 2021 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).