ПОК "Доверие" изплати над 1.7 млн. лв. на осигурени лица и наследници на осигурени лица във фондовете, управлявани от Компанията

В изпълнение на поетия ангажимент, да предоставяме, ежемесечно, информация за изплатените средства на осигурени лица в УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“ и на наследници на осигурени лица, публикуваме същата, за месец юли 2020 г.

   

 

Информация за всички изплатени суми по месеци, можете да намерите тук: