ПОК „Доверие“ стана партньор на Асоциация за инсулт и афазия

ПОК „Доверие“ стана партньор на Асоциацията за инсулт и афазия, като подкрепи Националната кампания „Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“. Тя бе организирана по повод 29.10.2023 г. – Световен ден за борба с инсулта.

 

Инициативата включва разпространение, на територията на страната, на безплатни информационни материали за рисковите фактори и симптомите на инсулта, и правилното поведение при тяхното установяване, както и на кратък клип със симптомите на заболяването.

 

Инсултът е най-значимото заболяване в България и причина №1 за смъртност, със статистически показатели, превишаващи многократно тези в останалите европейски страни. Ежегодно се регистрират над 45 000 нови случая, а повече от 1,5 милиона българи са засегнати, пряко или косвено.

 

С всяка кампания, броят на присъединилите се към борбата с инсулта общини нараства, като от 12 през 2021 г., вече са достигнати над 230 от общо 265 в страната. Информационни материали за превенцията на инсулта са разпространени и в най-малките населени места (с под 150 жители). 

 

Инициативата на Асоциацията за инсулт и афазия е отличена с наградата за най-добра кампания на Световната организация за инсулт.

Партньорството на ПОК „Доверие“  е знак за съпричастност към каузата за намаляване броя на инсултите в България и потвърждава желанието на Компанията да бъде полезна за обществото, повишавайки здравната култура на населението.