ПОК "Доверие" създаде канал за вътрешно подаване на сигнали, предвиден в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

На 02.02.2023 г., в Държавен вестник бе обнародван приетия от Народното събрание Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Закона). Той въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза и има за цел да осигури защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна в работен контекст.

 

ПОК „Доверие“ е задължено лице и създаде канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, който отговаря на всичките изисквания на Закона.

 

Пълна информация за това как Компанията е организирала процеса по подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, можете да намерите в специално създадената на сайта, страница: https://www.poc-doverie.bg/bg/whistleblowing 

 

Предстои в следващите дни във всички офиси на ПОК "Доверие" да бъде поставена информационна табела със следната визия и съдържание: