ПОК „Доверие” увеличава всички пожизнени пенсии и разсрочени пенсионни плащания за втора поредна година

Считано от месец април на настоящата година, ПОК „Доверие” увеличава всички пожизнени пенсии и разсрочени пенсионни плащания, като, за периода от 1-ви април 2022 г. до 31-ви март 2023 г., увеличението на пожизнените пенсии е с 14.26% на годишна база, а на разсрочените плащания е с 8.5% на годишна база.

 

Размерът на увеличението на пожизнените пенсии е съразмерен на инфлацията за същия период*.

 

Това е второ поредно увеличение на пенсиите и разсрочените плащания, отпуснати преди месец април 2022 г. След настоящата актуализация, общото увеличение на отпуснатите първи пожизнени пенсии от месец октомври 2021 г. достига до 19,37%.

 

Компанията ще започне да изплаща увеличения размер на пожизнените пенсии и разсрочените плащания, считано от април месец 2023 г. Съгласно правилата на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“ и на Фонда за разсрочени плащания „Доверие“, плащанията се извършват между 10-то и 15-то число на месеца, за който се дължат.

  

 

*Инфлацията измерена през ХИПЦ, последно публикувана от НСИ към датата на настоящия материал.