Пресиян Петров - "Братя хлебари", един от "40 до 40", за финансовата грамотност и трудово-правната култура сред младите хора