Промени в инвестиционните политики на управляваните от ПОК „Доверие“ АД пенсионни фондове

На основание чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК „Доверие“ АД уведомява осигурените лица, в управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване, за извършени промени в инвестиционните политики на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“. Новите моменти в променените политики са:

 

  • Увеличаване на максималния лимит на държавни ценни книжа в портфейлите;
  • Увеличаване на максималния лимит на паричните средства в портфейлите;
  • Намаляване на минималния лимит за акции и дялове от колективни инвестиционни схеми в портфейлите.

 

Направените изменения са с цел осигуряване на по-висока гъвкавост и намаляване на нивото на риска при управлението на активите в период на извънредни мерки и нестабилни финансови пазари.  

Пълният текст на променените инвестиционни политики можете да намерите тук