Промени в инвестиционните политики на управляваните от ПОК „Доверие“ АД пенсионни фондове

На основание чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК „Доверие“ АД уведомява осигурените лица в управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване за извършени промени в инвестиционните политики на Универсален, Професионален и Доброволен пенсионен фонд „Доверие“. 

 

Измененията и допълненията в инвестиционните политики са свързани с:

 

  • Промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се дава възможност средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване да бъдат инвестирани в нов инструмент – покрити облигации.
  • Прецизиране на целите, по отношение на доходността и риска, на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
  • Идентифициране на нови рискове, свързани с инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
     

С пълния текст на променените инвестиционни политики можете да се запознаете тук