Ще ощети ли НОИ родените след 1960 г.?

„Ние не казваме, че първата пенсия не трябва да се намалява.  Мотивите, с които бе въведен този коефициент на редукция преди години бяха, че с него се цели да се осигури равнопоставеност между хората, родени преди 1960 г. и тези след това. Това е така, защото първите се осигуряват само в ДОО, те имат по-голям размер на вноска от втората група, които заделят 5% в универсален фонд и ще получават две пенсии“. Това каза Даниела Петкова, член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и председател на УС на ПОК „Доверие“. 

С целият материал във вестник "Банкеръ" можете да се запознаете тук