Служители на ПОК „Доверие“ засадиха дръвчета в Дом за деца „Любен Каравелов“, в София, в рамките на кампанията „100 000 e-mail адреса за 1000 нови дръвчета“

На 9 ноември, служители на ПОК „Доверие“ засадиха дръвчета и храсти в двора на Дома за деца, лишени от родителски грижи, „Любен Каравелов“, в гр. София. Акцията бе част от кампанията „100 000 e-mail адреса за 1000 нови дръвчета“, инициирана с цел да се намали броят на хартиените извлечения, които всяка година Компанията изпраща до своите клиенти.

Даването на съгласие за получаване на извлечение по електронен път позволява сигурна и гъвкава връзка с клиентите и намалява рисковете от загубване, попадане на писмото в чужди ръце, в резултат на променен или неточен адрес и други възможни проблеми при пощенската доставка. Наред с това, по този начин се намалява и употребата на хартия и мастило, което е полезно за природата и околната среда.

Всеки, който желае да се откаже от хартиеното извлечение, може да го направи, като посети някой от офисите на ПОК „Доверие“, в цялата страна, за да попълни необходимия анекс или договор за това. Компанията ще продължи да поощрява това усилие и ще засажда по едно дръвче или храст за всеки 100 e-mail адреса, като част от своята политика за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие.