Теодора Малинова - Димитрова от "40 до 40" за финансовата грамотност и осигурителната култура при младите