„Токуда Банк“ ще предлага пенсионноосигурителните продукти на ПОК „Доверие“

От 06.10.2021 г., „Токуда Банк“ започва да предлага в своите офиси, пълната гама от пенсионноосигурителни продукти на ПОК „Доверие“, която включва – допълнително задължително пенсионно осигуряване и допълнително доброволно пенсионно осигуряване в управляваните от Компанията универсален, професионален и  доброволен фонд.

 

Процесът по осигуряване е изцяло дигитализиран, бърз и отговарящ на изискванията за информационна сигурност и защита на личните данни на осигурените лица. Подписването на необходимите документи ще се осъществява в офисите на Банката, с електронен подпис, който е безплатен за клиента.

 

Токуда Банк е част от „Токушукай Инкорпорейтид“, Токио, Япония, собственик на 99.94% от капитала на Банката. Основен акционер на „Токушукай Инкорпорейтид“ е доктор Торао Токуда. Банката предлага финансови продукти и услуги, с основна цел да партнира на клиентите си в техните планове и проекти.