Важна информация във връзка с влизане в сила на Регламент 2016/679 (GDPR)

Днес, 25 май, влиза в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (GDPR), относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Той значително разширява отговорностите по тази тема, като включва към тях необходимостта от непрестанно доказване на спазването му, както и драстично увеличава санкциите за тези, които допуснат злоупотреба с лични данни на физическите лица.

Във връзка с дейността си, ПОК „Доверие“ събира и обработва данните на над 1 200 000 клиента на трите пенсионни фонда, които управлява. В този смисъл, тя е една от организациите, чиято дейност е пряко засегната от Регламента. Компанията винаги е възприемала този аспект от работата си като огромна отговорност и неизменно се е стремяла да защитава правата и интересите на клиентите си и да прилага най-добрите практики за защита на личните данни. Така, спазването на разпоредбите на Регламента е просто поредната стъпка, в посоката, в която Дружеството винаги е вървяло.

От днес, в съответствие с изискванията на Регламента, Длъжностното лице по защита на данните на Компанията ще е на разположение на мейл адрес: dpo@poc-doverie.bg, за да информира, консултира и съблюдава спазването му, във всеки аспект от дейността на ПОК „Доверие“ и отношенията й с нейните клиенти.

Бихме искали да информираме всички наши клиенти и осигурителни посредници, че могат да се запознаят с конкретните права във връзка със защитата на личните им данни, при първо посещение в офис на Компанията. Повече информация по тази тема, както и Политиката, и Декларацията за защита на личните данни, можете да прочетете тук .