Виртуална карта показва къде са инвестирани спестяванията за втора и трета пенсия на клиентите на ПОК „Доверие“

Виртуална карта, на сайта на ПОК „Доверие“, показва къде са инвестирани средствата на осигурените лица във фондовете, управлявани от Компанията. Данните за портфейлите на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“ са показани общо и в следните разрези:

 

  • Географско разположение;
  • Видове активи;
  • Емитенти;
  • Индустрии;
  • Валутна експозиция.

 

Това означава, че на картата може да се видят всички държави, в които са направени инвестиции, какъв дял от общите активи на портфейла, на съответния фонд, представляват, в какви активи и индустрии са разпределени средствата и каква е валутната им експозиция.

 

Данните са към последното завършено тримесечие на 2020 г., като могат да бъдат проследени исторически, с информация, към края на всяка една от предходните години.

 

“Картата с инвестиции“ има за цел да улесни потребителите, като предложи съвременно визуално представяне, което подпомага възможностите за получаване на обективна информация и анализ на инвестиционната дейност на Компанията.

 

На сайта на ПОК „Доверие“, в раздел „Инвестиции“, всеки, който проявява интерес към управлението на активите на пенсионните фондове, може, също, да намери информация и за стойността на един дял и показателите „Доходност и риск“, както за фондовете, управлявани от Компанията, така и за целия пазар.

 

Представената в раздела „Карта с инвестиции“ информация, не представлява препоръка за взимане на инвестиционни решения! Стойността на дяловете на пенсионните фондове в бъдеще може да се понижи и не се гарантира положителна доходност, както и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.