"Все още няма регламент за изплащане на допълнителните пенсии"

Преди двайсетина години (през 2000 г.) беше направена реформа в пенсионната система и бе въведен вторият задължителен осигурителен стълб. И така всички, родени след 1959 година, са длъжни да се осигуряват освен в Националния осигурителен институт, и в универсален пенсионен фонд. Интересното е, че въпреки всички реформи, все още няма яснота около изплащането на този вид пенсии. Все още никой не се наема да каже (а и не знае) дали не е по-изгодно цялата натрупана сума в универсален пенсионен фонд да бъде прехвърлена във фонда на държавното обществено осигуряване.

Интервюто можете да чуете тук .