Втората пенсия ще е малка, но за 42% от хората - единствена

Малко хора си дават сметка, че след първите 20 години, когато започне да тече втората половина от 40-годишния цикъл на осигуряването на всеки отделен човек, натрупванията по партидите се ускоряват, защото се появява по-силно ефектът „лихва върху лихва” – разпределя се доходност върху пари в партидата, които са от предходно разпределена доходност. Това означава, че вторият стълб в България след 19 г. влиза в зрелия си период, когато все повече хора ще установяват неговите преимущества. Природата на капиталовото пенсионно осигуряване е такава, че времето е най-силно влияещият фактор върху крайния резултат – натрупване по индивидуалната партида и размер на пенсията. Времето, от една страна, е незаобиколим фактор, а от друга, когато не се отчита влиянието му, това обърква и води до сериозни грешки в много от опитите за непрофесионални изчисления за натрупани суми, средни величини, всякакви бъдещи пенсии и т.н.

  

С цялото интервю на Данеила Петкова пред вестник "Сега", можете да се запознаете тук: