За месец май 2020 г., ПОК „Доверие“ изплати близо eдин милион и двеста хиляди лева на осигурени във фондовете, управлявани от Компанията лица и техни наследници.

В изпълнение на поетия ангажимент, да предоставяме, ежемесечно, информация за изплатените средства на осигурени лица в УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“ и техните наследници, публикуваме същата, за месец май 2020 г.

 

 

 

 

Информация за всички изплатени суми по месеци, можете да намерите тук: