За повечето пенсионери не е изгодно да отидат в НОИ

Експертният поглед върху цялата съвкупност от осигурени лица, на които им предстои пенсиониране от универсален фонд в първите пет години показва, че макар и по различни причини, за 90% от от тях би било крайно неизгодно да прехвърлят парите си в държавата, защото, по този начин, ще ги загубят, без да получат нищо в замяна. Останалите 10% ще трябва да помислят внимателно, да се свържат със своя фонд, за да получат информация за това каква пожизнена пенсия ще получават от него, да се опитат да добият същата информация и от НОИ и чак тогава да направят информиран избор, кое е по-изгодно за тях. 

  

С цялото интервю можете на Даниела Петкова пред clinica.bg, можете да се запознаете тук: