Годишен отчет - 2021 г.

Годишен финансов отчет (ГФО) за 2021 г.

ПОК "Доверие"

 

Финансов отчет, доклад за дейността на ПОК „Доверие" и Одиторски доклад на КПМГ Одит ООД и ПрайсуотърхаусКупърс Одит ЕООД към 31.12.2021 г. (01.08.2023 г.)

(01.08.2023 г.)

Предложение за разпределение на печалбата на ПОК "Доверие" за 2021 г.   (07.06.2022 г.)

 

Решение за разпределение на печалбата на ПОК "Доверие" за 2021 г. (07.06.2022 г.)

 

Универсален пенсионен фонд "Доверие" 

 

Финансов отчет, доклад за дейността на УПФ „Доверие" и Одиторски доклад на КПМГ Одит ООД и ПрайсуотърхаусКупърс ЕООД към 31.12.2021 г.  (01.08.2023 г.)

  (01.08.2023 г.)

 

Професионален пенсионен фонд "Доверие"

 

 

Доброволен пенсионен фонд "Доверие"

   

  

 

 Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Доверие"

   

Финансов отчет, доклад за дейността на ФИПП "Доверие" и Одиторски доклад на КПМГ Одит ООД и ПрайсуотърхаусКупърс ЕООД към 31.12.2021 г.    (01.08.2023 г.)

   

Фонд за разсрочени плащания "Доверие"

   

Финансов отчет, доклад за дейността на ФРП "Доверие" и Одиторски доклад на КПМГ Одит ООД и ПрайсуотърхаусКупърс ЕООД към 31.12.2021 г.    (01.08.2023 г.)

 
(01.08.2023 г.)

  • Край
  • Годишен отчет - 2021 г.