Корпоративно управление

Асен Асенов

Директор "Корпоративни комуникации"


e-mail: a_asenov@poc-doverie.bg

 

Назначен е на позицията Директор „Корпоративни комуникации" на ПОК „Доверие" през 2011 г. Работи в ПОК „Доверие" в периода 1998-2007 г., като заема позициите специалист маркетинг, координатор връзки с обществеността, координатор човешки ресурси, ръководител отдел „Обслужване на клиенти", директор „Маркетинг",  ръководител отдел „Връзки с обществеността".

 

След 2007 г. е изпълнителен директор на  PR агенция „CNR Communications". Съпредседател е на Българската конфедерация за връзки с обществеността, Член на Управителния съвет на Българско дружество за връзки с обществеността и негов председател за 2007, 2008, 2014 и 2015 г. От 2019 г. е председател на Обществения съвет на БДВО.

 

Гост преподавател по „Връзки с обществеността" и „Бизнес комуникации" в Университета за национално и световно стопанство. Има висше образование с магистърска степен по история, завършено в Софийски университет „Св. Климент Охридски".

  

Владее английски език, ниво В 2, съгласно Общата европейска езикова рамка.