Корпоративно управление

Тодор Лилов

Директор "Продажби"


E-mail: t_lilov@poc-doverie.bg 

 

Започва работа в ПОК "Доверие" през 2015 г., след като печели конкурс за обявената длъжност. Завършил е Икономически университет - Варна, магистърска степен по специалността „Стопанско управление" и бакалавър по „Маркетинг и мениджмънт" с отличен успех (първенец на випуска). Професионалната си кариера стартира като хонорован асистент към катедра „Стопанско управление" в ИУ - Варна.

 

По-късно започва работа в индустриалната сфера в „ТЕСИ" ООД, където придобива солиден практически опит в областта на маркетинга и търговията, заемайки последователно длъжностите  маркетинг и търговски директор. Създава и развива търговската марка „TESY", разработва търговската политика и развива търговската структура на компанията.