Корпоративно управление

Страхил Видинов

Ръководител на Звено за управление на риска


s_vidinov@poc-doverie.bg

 

Страхил Видинов е назначен за Ръководител на Звеното за управление на риска в ПОК „Доверие“ от началото на м. януари 2019 г. Професионалната си кариера започва през 1986 г. като научен сътрудник в Института за металорежещи машини, която продължава и в Института за комплексна автоматизация и системи в гр. София. От 1991 г. навлиза в банковата сфера първоначално като експерт, след което е назначен за главен счетоводител последователно в ТБ „Средец“, ТБ „Сердика“, ТБ „Биохим“ и Банка ДСК ЕАД.

 

От началото на 1999 г. се включва в мениджърския екип на финансовия холдинг „Алианц България“ като изпълнителен директор на Алианц Банк България и изпълнителен вицепрезидент по инвестициите на дружествата в холдинга. В началото на 2006 г. е избран за изпълнителен директор на ПОД „Алианц България“ с ресор „инвестиционна дейност“ до края на 2018 г.

 

Завършил е висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ през 1986 г., специалност „Организация и управление в промишлеността“. Има специализации по банково дело и частно банкиране в UBS, Швейцария и Международния институт по частно банкиране, Люксембург. Владее писмено и говоримо английски език.