Корпоративно управление

Тервел Коларов

Ръководител на Специализирана служба за вътрешен контрол


E-mail: t_kolarov@poc-doverie.bg

 

Тервел Коларов става част от екипа на ПОК „Доверие“ през април 2019 г. на позиция Ръководител на Специализирана служба вътрешен контрол. Преди да постъпи на работа в Компанията има над 12 годишен опит в банковата сфера основно в областта на вътрешен одит, вътрешен контрол и управление на риска.

 

Притежава бакалавърска степен по „Международни икономически отношения“ и магистърска степен по „Бизнес администрация“ към Университет за Национално и Световно Стопанство, София. Получава допълнителна професионална квалификация като „Сертифициран вътрешен одитор“ към Institute of Internal Auditors, както и „Lean Six Sigma Green Belt“ към  International Association for Six Sigma. Владее английски език, ниво C1 съгласно Общата европейска езикова рамка.