Корпоративно управление

Дарина Димова

Директор „Сигурност и мерки срещу изпирането на пари“


Присъединява се към екипа на ПОК "Доверие" през 2015 г., като ръководител отдел "Сигурност", а от 2019 г. е директор "Сигурност и мерки срещу изпирането на пари".

 

Ръководи дейността по линия на сигурността и недопускане използването на Компанията за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризма. Организира взаимодействието между дирекцията и другите структурни звена в дружеството за изпълнение на задачи, свързани със сигурността и противодействие на изпирането на пари и финансиране на тероризма.

 

Има богат опит и квалификация в областта на сигурността, борбата срещу тероризма и прането на пари, икономическите престъпления придобити в работата и в корпоративния сектор, както и като дългогодишен служител в структурите на министерството на вътрешните работи и комисар, началник отдел "Икономически престъпления" в главна дирекция "Национална полиция" на МВР.

 

Магистър по право, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий” и магистър по химия от Софийския университет "Св. Климен Охридски". Има следдипломна квалификация „Финансов мениджмънт” в УНСС, специализиран курс в Академия на МВР, както и преминати множество курсове и обучения в областта на финансовата и икономическа сигурност, борба с тероризма и прането на пари в България и чужбина.