Корпоративно управление

Иванка Лазарова

Главен счетоводител


E-mail: i_lazarova@poc-doverie.bg

 

Иванка Лазарова е бакалавър по специалността „Счетоводство и контрол“ към УНСС и магистър - специалност „Финанси на предприятието“ в Икономически институт към БАН. Има допълнителна квалификация по Международни счетоводни стандарти.

 

Започва трудовата си кариера през 1999 г. в ПОК „Доверие“ АД – дирекция „Финанси, счетоводство и инвестиции“. От февруари 2016 г. и понастоящем е Главен счетоводител. Има богат опит във финансово-счетоводната сфера. Притежава сертификат за Вътрешен одитор по ISO/IEC 27001:2013. Владее свободно английски език, ниво BCE Higher.