Корпоративно управление

Никола Иванов

Директор "Информационни технологии"


Никола Иванов се присъединява към екипа на ПОК „Доверие“ през април 2022 г., когато заема  позицията Директор "Информационни технологии". Преди постъпване му в компанията има натрупан над 30 годишен опит в ИТ, в различни компании от технологичния, строителния и финансовия сектор.

 
Притежава докторска степен по Непрекъсваемост на бизнес процеси и защита на информацията. През 2017 г. е сертифициран като Водещ Одитор по ISO27001 от CQI-IRCA, което допълва задълбочените му познания в областта на Информационната сигурност и управлението на риска.